DAUNE RCA

DAUNE RCA - Procedura

Pentru simplificarea cazului este important să efectuaţi fotografii la faţa locului şi să cunoaşteţi datele despre:
        →   vehiculele implicate: marcă / tip auto, numere de înmatriculare, culoare, tip caroserie, localizare avarii, etc.;
        →   care au luat parte la eveniment: nume şoferi / pasageri / martori, date contact, etc.;
        →   ziua, ora, locaţia, puncte de localizare (nume străzi conexe, numărul străzii / şoselei / bloc / casă, etc.);
        →   carosabil: tip pavaj, număr benzi de circulaţie, ax demarcare, etc.

Pentru că dorim soluţionarea corectă şi rapidă a daunelor, respectiv plata cererilor temeinice, legale şi dovedite, echipa tehnică AXERIA IARD utilizează în procesul de instrumentare daune, tehnologii informatice inovatoare pentru:
        →   managementul daunelor;
        →   constatarea daunelor şi colectarea documentelor necesare instrumentării dosarului de daună;
        →   comunicarea rapidă cu instituţiile statului (ASF, Poliţie, etc.), cu forme de exercitare a profesiei de avocat şi experţi tehnici;
        →   analizarea dinamicii şi reconstituirea accidentului, privind stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului;
        →   citirea, colectarea şi interpretarea erorilor generate de către sistemele electronice ale vehiculului;
        →   accesarea soft-urilor profesionale pentru piese auto;
        →   analizarea manualelor de service furnizate de către uzina producătoare pentru fiecare model de vehicul;
        →   analizarea istoricului de intreţinere / daunalitate în reţelele reparatorilor autorizaţi;
        →   analizarea vocală.

Va rugam sa efectuati demersurile necesare pentru limitarea măririi avariilor şi să luaţi pe cât posibil măsuri de trasportare şi depozitare a vehiculului avariat în condiţii optime, pentru a evita degradarea, avarierea, incendierea (prin pornirea motorului care prezintă scurgeri de combustibil) sau furtul anumitor piese.
AXERIA IARD nu despagubeste avariile produse ulterior evenimentului, iar orice risc produs va fi despăgubit o singură dată, indiferent dacă acest lucru se realizează în baza poliţei de asigurare RCA a vinovatului sau în baza propriei poliţe RCA, în cazul achiziţionării serviciului auxiliar de gestionare a daunelor (decontare directă).
Obtinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite sau multiple, prin procurarea de înscrisuri, facturi fiscale false sau nereale, declararea decalată a datei accidentului, declararea unor date inexacte, etc., dar și prin inducerea în eroare a AXERIA IARD sub orice formă, se pedepseşte conform Codului Penal și va avea drept consecință restituirea valorii încasate (dacă s-a realizat plata), iar persoana vinovată va raspunde din punct de vedere penal conform legislației in vigoare, urmând a achita cheltuielile și daunele ocazionate de respectivul litigiu.

DAUNE RCA -
EVENIMENT INTAMPLAT SI SOLUTIONAT IN ROMÂNIA

In cazul protocolorii cazului pe baza Constatarii Amiabile de Accident, se recomanda prezenta la constatare a ambilor conducatori si a ambelor autovehicule implicate in evenimentul rutier

Accident!?!

daune rca-accident
Evenimentul este acoperit de o asigurare RCA AXERIA IARD.
Echipa noastra tehnica este la dispozitia dvs. pentru solutionarea rapida a problemei!

DAUNE RCA - EVENIMENT INTAMPLAT SI SOLUTIONAT IN AFARA ROMÂNIEI

Procedura diferă în funcţie de ţara unde a avut loc accidentul.

Pentru evitarea complicaţiilor ulterioare, documentele pe care asiguratul Axeria IARD le semnează trebuie să fie într-o limbă cunoscută de acesta sau traduse în limba română. Se prezumă că semnatarul documentelor cunoaşte conţinutul şi eroarea de drept nu exonerează de răspundere.

Documentul Carte Verde reprezintă un document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional auto, în baza căruia, proprietarul/utilizatorul/conducătorul vehiculului pentru care documentul a fost eliberat, este asigurat în privința răspunderii civile pentru pagubele produse prin intermediul vehiculului respectiv, în conformitate cu legislația fiecărui stat pentru care documentul de asigurare este valabil.

Dacă evenimentul este acoperit de o asigurare Carte Verde AXERIA (ataşată asigurării RCA) şi s-a produs în afara teritoriului României, asiguratul trebuie să anunţe cât mai rapid reprezentanţii Axeria IARD, astfel:

      TELEFONIC (Luni ÷ Vineri, 09:00-18:00) – apelând Serviciul Call-Center, un reprezentant Customer Care vă oferă suportul necesar unei notificări complete şi corecte;

E-mail – trimiteţi un mesaj la adresa greencard@axeria-iard.ro, în care menţionaţi detaliile evenimentului, daunele materiale şi/sau vătămările corporale produse şi cui aparţine vinovăţia, iar dacă este cazul sau solicitaţi, un specialist daune vă contactează în vederea clarificării tuturor aspectelor.

Completați cu atenție toate rubricile formularului Constatare Amiabilă de Accident sau așteptați să vină Autoritățile Competente să întocmească documentele în care se consemnează datele privind împrejurările în care a avut loc accidentul, dacă legislația țării respective impune acest lucru.

Predați celuilalt șofer o copie după documentul dumneavoastră de asigurare Carte Verde, după certificatul de înmatriculare (talon), permisul dvs. de conducere, actul de identitate, etc.

DAUNE RCA - DECONTARE DIRECTĂ

Dacă sunteţi implicat într-un eveniment rutier, aveţi calitatea de păgubit şi sunteţi beneficiarul serviciului auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi şi se îndeplinesc condiţiile cumulative:

       →   accidentul auto s-a produs pe teritoriul României;
       →  vehiculele implicate în accidentul auto sunt înmatriculate / înregistrate în România;
       →   prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor (există doar daune materiale, fără vătămări corporale);
       →   ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
       →   prejudiciile exclud vătămările corporale,
atunci puteţi să urmaţi procedura standard pentru soluţionarea unui dosar de daună, primind din partea noastră tot sprijinul de care aveţi nevoie, nefiind nevoit să apelaţi la serviciile oferite de asigurătorul persoanei vinovate.

La momentul efectuării constatării, pentru deschiderea dosarului de daună, asiguratul trebuie să prezinte următoarele documente:
       →   poliţa de asigurare obligatorie RCA al vehiculului asigurat – copie;
       →   actul de identitate al păgubitului sau reprezentantului acestuia (C.I. / buletin) – original;
       →   permisul de conducere al şoferului păgubit (dacă vehiculul era condus la momentul evenimentului) – original;
       →   certificat de înmatriculare (talon) sau cartea de identitate a autovehiculului păgubit – original;
       →   actul de identitate (C.I. / Buletin) şi permisul şoferului vinovat (dacă este posibil) – copie;
       →   poliţa de asigurare obligatorie RCA a vehiculului vinovat (sau cel puţin dovada existenţei acesteia) – copie;
       →   Constatarea Amiabilă de Accident sau Documentul emis de către Autorităţi (Proces Verbal Poliţie / Pompieri, Autorizaţie de Reparaţie, Anexa 2, etc.) – original;
       →   împuternicirea de reprezentare (P.J.) / procură notarială (P.F.), în cazul în care şoferul care se prezintă la constatare nu este proprietarul vehiculului avariat – original;
       →   alte documente, în funcţie de evenimentul care a avut loc.
ATENŢIE!!! În cazul protocolării cazului pe baza Constatării Amiabile de Accident, se recomandă prezenţa la constatare a ambilor conducători şi a ambelor autovehicule implicate în evenimentul rutier.
Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acțiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.
Pe parcursul instrumentării, în funcţie de conţinutul actelor prezentate, se pot solicita păgubitului şi alte documente, pentru completarea dosarului de daună:

      →   declaraţii suplimentare şi/sau schiţa accidentului;
      →   documente care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului, în cazul în care acesta nu este înmatriculat/înregistrat fiscal de către noul proprietar;
      →   fotografii ale autovehiculului avariat;
      →   copii paşaport, etc. 

AXERIA - IARD

Notificare
Daune RCA

La efectuarea constatarii daunelor, se recomanda prezenta ambilor conducatori si a ambelor autovehicule implicate in evenimentul rutier. Notificarea daunei se poate face daca aveti la indemana documentele urmatoarele documente:

Documente:

  • polita de asigurare a vehiculului vinovat;
  • actul de identitate (C.I/buletin) al persoanei care face notificarea;
  • certificatul de inmatriculare (talon)/cartea de identitate a vehiculului avariat;
  • permisul de conducere al soferului pagubit;
  • constatarea amiabila de accident sau documentele emise de autoritati (politie/pompieri/etc;
  • datele proprietarului vehiculului pagubit;
  • alte documente in functie de evenimentul care a avut loc.

- AXERIA IARD -

Formulare dauna

Pentru notificarea asigurătorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat notificarea trebuie să fie însoţită de documentele necesare stabilirii răspunderii asigurătorului RCA;

axeria iard - calculator rca-logo

Axeria-Iard © 2023 – Toate drepturile rezervate – design by MCGM Web Design