Termeni si conditii

Dacă utilizati serviciile şi produsele oferite de site-ul www.axeria-iard.ro înseamnă că sunteti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

Definitii

Asigurat – persoana, a carei viata, sanatate sau bunuri sunt protejate in baza contractului de asigurare;
Contractant – persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare;
Asigurator – AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti.
Contract de asigurare – totalitatea documentelor care atesta asigurarea si prin care contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie, dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit. Din Contractul de asigurare pot face parte integranta: polita de asigurare, conditiile de asigurare, cererea de asigurare precum si orice declaratii si acte necesare.
Conditiile de asigurare – regulile emise de asigurator, ce reprezinta parte integranta a contractului de asigurare si reglementeaza incheierea si realizarea individuala a contractelor de asigurare, drepturile si obligatiile partilor contractului de asigurare si de asemenea modalitatea de achitare a serviciilor de catre asigurator;
Suma asigurata: Suma inscrisa in polita de asigurare si care reprezinta valoarea maxima pe care asiguratorul poate sa o plateasca la producerea unuia sau mai multor riscuri asigurate.
Prima de asigurare: Valoarea datorata de catre asigurat in schimbul preluarii riscului de catre asigurator (pretul asigurarii).
Calcul/calculatie – calcularea estimativa a pretului asigurarii pe baza datelor oferite de Utilizator, fara a fi necesara autentificarea acestuia. Calculul/calculatia nu are valoare de oferta.

Drepturi principale ale Asiguratului

Asiguratul are dreptul de a cunoaste si de a obtine, cel putin urmatoarele:
    → principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor,
    → identitatea Asiguratorului,
    → pretul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse
    → modalitatile de plata, livrare si executare, data pana la care Asiguratorul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si politica Asiguratorului de solutionare a reclamatiilor;
    → durata de valabilitate a contractului, conditiile de incetare a contractului si penalitatile aplicabile, dreptul de retragere;
    → despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;
    → prestarea serviciilor achitate;
    → rambursarea sumelor achitate cu titlu de plata, in caz de retragere sau de reziliere, in conformitate cu conditiile fiecarui produs de asigurare;

Principalele drepturi si obligatii ale Asiguratorului

    → asigurătorul calculează o primă de asigurare astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor RCA.
    → tariful de referinţă se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către A.S.F., după formula prevăzută in L 132/2017 şi se publică de către A.S.F.
    → in calculul tarifului de primă, asigurătorul RCA poate folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementari ale A.S.F.
    → cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăşi cumulat 25% din tariful rezultat.
    → pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare, asigurătorul RCA poate lua în calcul istoricul daunelor plătite, în ultimii 5 ani, pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat, precum şi utilizarea unor tehnologii de tip telematics.
    → criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus sunt cele prevăzute în reglementările A.S.F. Clasa bonus/malus poate lua în calcul istoricul şoferului. Informaţiile privind istoricul şoferului sunt cele aflate atât în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României coroborate cu cele din baza de date deţinută de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    → asigurătorul RCA are obligaţia să informeze asiguraţii cu privire la modul de calcul al primei de asigurare.
    → asigurătorul si intermediarii de asigurări RCA au obligaţia să informeze asiguraţii/contractanţii cu privire la încetarea contractului RCA şi la posibilitatea de reînnoire a acestuia, cu 30 de zile înainte de încetarea contractului RCA.
    → asigurătorul RCA eliberează asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenţa acestor daune.

Informatii privind eventuale anulari sau modificari ale contractelor de asigurare

Utilizatorul are dreptul de a denunta contractele de asigurare facultativa in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv. Cu toate acestea, in cazul in care contractul de asigurare a inceput sa isi produca efectele in perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituita pro rata si in masura in care nu s-au produs evenimente asigurate si/sau nu exista daune avizate in baza respectivului contract / polita de asigurare.
In cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplica reglementarile specifice acestei asigurari, astfel cum acestea sunt prevazute in Norma nr. 20 / 2017 si Legea 32 / 2016. In privinta altor asigurari obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul.
Termenul de restituire a primelor de asigurare in cazul politelor/contractelor de asigurare denuntate este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii denuntarii de catre utilizator.

Politica de facturare si plati

In conformitate cu art 5. din Legea 132/2017, plata primei de asigurare RCA se poate efectua integral sau in rate conform acordului dintre asigurat si asiguratorul RCA.

Informatii privind politica si frecventa de actualizare a datelor publicate prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare.

Axeria poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acceptarea în întregime la Termenii şi condiţiile Axeria prezentate mai sus. Utilizarea presupune acceptarea regulilor www.axeria-iard.ro.
Site-ul www.axeria-iard.ro, este proprietatea AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti.

axeria iard - calculator rca-logo

Axeria-Iard © 2023 – Toate drepturile rezervate – design by MCGM Web Design