TRIMITE O PETIȚIESunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai jos-precizate:

În conformitate cu prevederile RegulamentuluI UE 679/ 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti prelucrează datele dvs. cu caracter personal (inclusiv CNP) în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru oferirea (inclusiv calcularea tarifelor de prime de asigurare) încheierea, administrarea și executarea contractului de asigurare.
Am luat la cunostinta de faptul ca, potrivit Regulamentului UE 679/2016, am urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a mi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care mi-am exprimat acest consimtamant, dreptul de adresare justiţiei si le pot exercita prin adresare fie catre AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti, A.N.S.P.D.C.P. sau instanţa de judecată competentă, după caz.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclamă, marketing, publicitate, acţiuni de direct mailing şi primirea materialelor promoţionale de la AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti prin mijloace electronice (sms, e-mail).